هتل سورینت مریم کیش

4 ستاره

هتل سورینت مریم کیش

بررسی اجمالی هتل

اتاق چهار تخته
dbl-room4
عکس-اتاق-هتل-سورینت-مریم-کیش
هتل-سورینت-مریم-کیش
کیش-هتل-سورینت-مریم
lobby
dbl-room4
عکس-اتاق-هتل-سورینت-مریم-کیش
هتل-سورینت-مریم-کیش
کیش-هتل-سورینت-مریم
lobby

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق یک تخته
dbl-room1
dbl-room
کیش-هتل-سورینت-مریم
dbl-room1
dbl-room
کیش-هتل-سورینت-مریم

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق دو تخته
dbl-room1
dbl-room2
lobby
dbl-room1
dbl-room2
lobby

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته
dbl-room3
اتاق-هتل-سورینت-مریم-کیش
dbl-room3
اتاق-هتل-سورینت-مریم-کیش

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

تماس با ما

واقع در میدان امیرکبیر جزیره کیش

021-86025804

reserve@larak360.ir