هتل فلامینگو کیش

4 ستاره

هتل فلامینگو کیش

بررسی اجمالی هتل

اتاق چهار تخته
هتل-فلامینگو-کیش
لابی-هتل-فلامینگو-کیش
عکس-اتاق-هتل-فلامینگو-کیش
view03
دبل
view-room
اتاق-دوبلکس
دوبلکس-اتاق-هتل
سه-تخته دوبلکس
هتل-فلامینگو-کیش
لابی-هتل-فلامینگو-کیش
عکس-اتاق-هتل-فلامینگو-کیش
view03
دبل
view-room
اتاق-دوبلکس
دوبلکس-اتاق-هتل
سه-تخته دوبلکس

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته
هتل-فلامینگو-کیش
عکس-اتاق-هتل-فلامینگو-کیش
کافی-شاپ
سه-تخته
سه-تخته-هتل
سرویس-اداخل-اتاق-هتل
سه-تخته
سه-تخت-هتل
سه-تخته-هتل
هتل-فلامینگو-کیش
عکس-اتاق-هتل-فلامینگو-کیش
کافی-شاپ
سه-تخته
سه-تخته-هتل
سرویس-اداخل-اتاق-هتل
سه-تخته
سه-تخت-هتل
سه-تخته-هتل

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق دو تخته
دبل
رستوران
سالن-همایش
دو-تخته
سرویس
تجهیزات-اتاق-هتل
دو-تخته
سرویس
فضای-اتاق
اتاق-هتل
دبل
رستوران
سالن-همایش
دو-تخته
سرویس
تجهیزات-اتاق-هتل
دو-تخته
سرویس
فضای-اتاق
اتاق-هتل

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق یک تخته
veiw01
دبل
اتاق-هتل-فلامینگو-کیش
دبل
اتاق-دبل ویلایی معمولی
veiw01
دبل
اتاق-هتل-فلامینگو-کیش
دبل
اتاق-دبل ویلایی معمولی

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

تماس با ما

هتل فلامینگو در جزیره کیش، ضلع غربی بلوار دریا

021-86025804

reserve@larak360.ir