هتل پارمیس کیش

5 ستاره

هتل پارمیس کیش

بررسی اجمالی هتل

اتاق یک تخته
اتاق-1-تخته
اتاق-1-تخت
دو-تخت-هتل-پارمیس
1تخت
اتاق-1-تخته
اتاق-1-تخت
دو-تخت-هتل-پارمیس
1تخت

نکته مهم: رزرو اقامت فقط در تاریخ های : 28 به 2 / 2 به 5 / 5 به 8 / 8 به 11 / 11 به 13 مورد تایید می باشد. در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق دو تخته
هتل پارمیس 2 تخته
اتاق-دو-تخت
اتاق-دو-تخته-هتل-پارمیس
دو
دو-تخته
دو-تخت-هتل-پارمیس
هتل پارمیس 2 تخته
اتاق-دو-تخت
اتاق-دو-تخته-هتل-پارمیس
دو
دو-تخته
دو-تخت-هتل-پارمیس

نکته مهم: رزرو اقامت فقط در تاریخ های : 28 به 2 / 2 به 5 / 5 به 8 / 8 به 11 / 11 به 13 مورد تایید می باشد. در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته
3-تخت
هتل-پارمیس-2-تخته
فضای-اتاق
اتاق-سه-تخت
اتاق-3-تخته
3-تخته
3-تخت
هتل-پارمیس-2-تخته
فضای-اتاق
اتاق-سه-تخت
اتاق-3-تخته
3-تخته

نکته مهم: رزرو اقامت فقط در تاریخ های : 28 به 2 / 2 به 5 / 5 به 8 / 8 به 11 / 11 به 13 مورد تایید می باشد. در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته+سرویس
4-تخت
اتاق-4-تخت
چهار-تخته
رستوران-هتل
کیش-هتل-پارمیس
4-تخت
اتاق-4-تخت
چهار-تخته
رستوران-هتل
کیش-هتل-پارمیس
تومان۳,۰۰۰,۰۰۰

در هر شب

نکته مهم: رزرو اقامت فقط در تاریخ های : 28 به 2 / 2 به 5 / 5 به 8 / 8 به 11 / 11 به 13 مورد تایید می باشد. در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

تماس با ما

كيش، روبه روی بازار پردیس، میدان پردیس

021-86025804

reserve@larak360.ir