هتل پانوراما کیش

5 ستاره

هتل پانوراما کیش

بررسی اجمالی هتل

اتاق یک تخته
4-تخت
عکس-اتاق-هتل-پانوراما-کیش
هتل-پاناروما
یک-تخته
view02
اتاق-دبل
4-تخت
عکس-اتاق-هتل-پانوراما-کیش
هتل-پاناروما
یک-تخته
view02
اتاق-دبل

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق دو تخته
4-تخت
عکس-اتاق-هتل-پانوراما-کیش
رستوران
دبل-پاناروما
دبل-اتاق-پاناروما
view03
4-تخت
عکس-اتاق-هتل-پانوراما-کیش
رستوران
دبل-پاناروما
دبل-اتاق-پاناروما
view03

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته
سرویس-هتل
سه-تخته
سه-تخته-اتاق
دو-تخته
3تخته-پاناروما
لابی-پاناروما-کیش
سرویس-هتل
سه-تخته
سه-تخته-اتاق
دو-تخته
3تخته-پاناروما
لابی-پاناروما-کیش

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق چهار تخته
4-تخت
لابی
عکس-اتاق-هتل-پانوراما-کیش
3تخته-پاناروما
دو-تخته
لابی-هتل-پاناروما-کیش
هتل-پاناروما-کیش
4-تخت
لابی
عکس-اتاق-هتل-پانوراما-کیش
3تخته-پاناروما
دو-تخته
لابی-هتل-پاناروما-کیش
هتل-پاناروما-کیش

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان ساحل، ابتدای بلوار رودکی

021-86025804

reserve@larak360.ir