هتل بزرگ ارم کیش

4 ستاره

هتل بزرگ ارم کیش

بررسی اجمالی هتل

اتاق یک تخته
عکس-اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
هتل-بزرگ-ارم-کیش
عکس-اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
هتل-بزرگ-ارم-کیش

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته
H-kish-eram-11-x
H-kish-eram-04-x
2-تخته
H-kish-eram-11-x
H-kish-eram-04-x
2-تخته

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق چهار تخته
عکس-اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
هتل-بزرگ-ارم-کیش
اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
H-kish-eram-11-x
H-kish-eram-04-x
2-تخته
H-kish-eram-48-x
هتل-بزرگ-ارم-کیش
عکس-اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
هتل-بزرگ-ارم-کیش
اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
H-kish-eram-11-x
H-kish-eram-04-x
2-تخته
H-kish-eram-48-x
هتل-بزرگ-ارم-کیش

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق دو تخته
هتل-بزرگ-ارم-کیش
اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
H-kish-eram-48-x
هتل-بزرگ-ارم-کیش
اتاق-هتل-بزرگ-ارم-کیش
H-kish-eram-48-x

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

تماس با ما

هتل بزرگ ارم واقع در بلوار خیام

021-86025804

reserve@larak360.ir