هتل شایگان کیش

5 ستاره

هتل شایگان کیش

بررسی اجمالی هتل

اتاق یک تخته
2-تخته
5-تخته
دو-تخته
دو-تخته-شایگان
اتاق
4-تخته
یک-تخته
1تخته
اتاق-دبل
فضای-اتاق02
فضایی-اتاق
2-تخته
5-تخته
دو-تخته
دو-تخته-شایگان
اتاق
4-تخته
یک-تخته
1تخته
اتاق-دبل
فضای-اتاق02
فضایی-اتاق

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق دو تخته
2.تخت
2-تخته
2دو-تخته
دو-تخته
دو-تخته-شایگان
دو-تخته
دبل
سرویس
سرویس01
2.تخت
2-تخته
2دو-تخته
دو-تخته
دو-تخته-شایگان
دو-تخته
دبل
سرویس
سرویس01

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق سه تخته
سه-تخته
جکوزی
اتاق
3-تخته
3تخته
اتاق
view01
reception
labi
view02
سه-تخته
جکوزی
اتاق
3-تخته
3تخته
اتاق
view01
reception
labi
view02

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

اتاق چهار تخته
4.-تخته
4-تخته
اتاق-بازی-کودک
حمام
3تخته
view02
اتاق
سرویس
سرویس01
فضای-اتاق02
4.-تخته
4-تخته
اتاق-بازی-کودک
حمام
3تخته
view02
اتاق
سرویس
سرویس01
فضای-اتاق02

نکته مهم: رزرو اقامت در صورتی که (یک شب ) باشد قبل از رزرو باهماهنگی رزرواسیون گرفته شود در غیر اینصورت در صورت لزوم کنسل خواهد شد.

تماس با ما

کیش - ابتدای بلوار رودکی

021-86025804

reserve@larak360.ir